Privacybeleid

INTRODUCTIE

Welkom bij het privacybeleid van Remote.Team Ltd

Remote.Team Ltd respecteert uw privacy en zet zich in voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring zal u informeren over hoe wij voor uw persoonsgegevens zorgen wanneer u op onze site https://remote.team/ (hierna te noemen als "website" of "site") werkt en vertelt u over uw privacy rechten en hoe ze door de wet worden beschermd.

1. BELANGRIJKE INFORMATIE OVER ONS BEDRIJF
DOEL VAN DIT PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid is bedoeld om u informatie te geven over hoe Remote.Team Ltd uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt wanneer u onze website bezoekt zowel wanneer u gegevens verstrekt bij registratie.

Deze website is niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen geen gegevens over kinderen.

Het is belangrijk dat u dit privacybeleid samen met andere privacyverklaringen of documenten over de verwerking van gegevens, die we periodiek kunnen verstrekken tijdens het verzamelen of verwerken van uw persoonlijke gegevens, leest, zodat u volledig op de hoogte bent over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken. Dit privacybeleid is een aanvulling op de andere verklaringen en is niet bedoeld om ze te overschrijven.

Remote.Team Ltd (hierna te noemen als “wij”, “ons” of “onze”) is opgericht op 9 maar 2020. Wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens. Het bedrijf bevindt zich op Room 4, Office 18, Block 19, Vincenti Buildings Triq Id-Dejqa VLT 1432 Valletta Malta.

U hebt het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de functionaris voor gegevensbescherming (FG), de Maltese toezichthoudende autoriteit voor problemen met gegevensbescherming. Echter zouden we het zeer op prijs stellen als u uw zorgen met ons deelt voordat u FG benadert. Neem gerust contact met ons op.

WIJZIGINGEN IN DE PRIVACYBELEID EN VERANTWOORDELIJKHEID OM ONS TE INFORMEREN OVER WIJZIGINGEN IN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Laatst bijgewerkt op 20.03.2020.

Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die we over u bijhouden correct en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonlijke gegevens wijzigen tijdens uw relatie met ons.

THIRD-PARTY LINKS

Deze website kan links bevatten naar de websites van derden, plug-ins en applicaties. Als u op die links klikt of die verbindingen inschakelt, kunnen derden partijen gegevens over u verzamelen of delen. We hebben geen controle over de websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid. Wanneer u onze website verlaat, raden we u aan het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen.

2. GEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN EN HOE WE DEZE GEGEVENS VERWERKEN

Remote.Team waardeert uw privacy. We beperken het verzamelen van persoonlijke informatie tot die elementen die nodig zijn om de hieronder beschreven doeleinden te bereiken. Als we uw gegevens op een andere manier gebruiken dan waarvoor ze zijn verzameld, vragen we u eerst om een toestemming.

Over het algemeen verzamelen we persoonlijke informatie die u ons verstrekt tijdens het aanmaken of bewerken van uw account en gebruikersprofiel en wanneer u vrijwillig persoonsinformatie deelt bij gebruik van de website.

Cookies. We kunnen cookies naar uw computer sturen om uw browser te identificeren en de kwaliteit van onze service te verbeteren. De term "cookies" verwijst naar kleine stukjes informatie die een website naar de harde schijf van uw computer stuurt terwijl u door de site bladert. We kunnen zowel sessiecookies gebruiken (die verlopen nadat u uw browser sluit) als permanente cookies (die op uw computer blijven totdat u ze verwijdert).

Account informatie. We vragen en registreren persoonlijke informatie zoals uw naam en e-mailadres als u een account aanmaakt om te profiteren van het volledige dienstenaanbod dat wordt aangeboden op de Remote.Team website. We gebruiken uw e-mailadres om u updates en nieuws te sturen en met u te communiceren namens andere gebruikers (bijvoorbeeld projectmeldingen of netwerkactiviteit).

Persoonlijk content. De term "persoonlijk content" verwijst naar de informatie die u verzendt, publiceert of overdraagt ​​naar de Remote.Team website.

Feedback. Als u contact met ons opneemt om feedback te geven, een klacht in te dienen of een vraag te stellen, zullen we alle persoonlijke informatie en andere inhoud die u verstrekt in uw bericht opnemen, zodat we effectief op uw bericht kunnen reageren.

Implementatie. Gegevens (inclusief uw persoonlijke gegevens) die we verzamelen wanneer u Remote.Team website gebruikt kunnen dienen voor onderzoek, handhaving en implementatie van ons privacybeleid.

3. INFORMATIEOVERDRACHT

We kunnen uw persoonlijke gegevens aan een derde partij bekendmaken in de goede overtuiging dat dergelijke openbaarmaking van persoonsgegevens noodzakelijk is om (a) maatregelen te nemen met betrekking tot de vermoedelijke illegale handelingen; (b) gerechtelijke procedures voeren, zoals huiszoekingsbevel, dagvaarding of gerechtelijk bevel; (c) onze rechten, goodwill en eigendommen te beschermen, evenals de rechten van onze gebruikers, aangesloten partijen of het publiek. Houd er rekening mee dat we niet verplicht zijn om de geldigheid van een huiszoekingsbevel, dagvaarding of ander soortgelijk verzoek van de overheid dat we ontvangen in twijfel te trekken of te betwisten.

4. THIRD PARTY INFORMATIE

U kunt een e-mailadres van een andere persoon opgeven zodat we hem/haar kunnen uitnodigen om een account aan te maken op de Remote.Team website. We gebruiken dergelijke informatie om contact op te nemen en, indien nodig, om hem/haar te herinneren aan de uitnodiging. Door ons het e-mailadres van een andere persoon te verstrekken, verklaart u ons dat u de toestemming van de betrokken persoon heeft verkregen met betrekking tot dergelijke openbaarmaking van zijn/haar persoonlijke informatie aan ons. De uitgenodigde persoon is vrij om te besluiten geen toekomstige uitnodigingen te ontvangen. We kunnen dergelijke informatie vrijgeven indien nodig om te voldoen aan de wet, zoals eerder beschreven.

5. CONTROLE VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Afhankelijk van de mate van interactie in de werkruimte van Remote.Team zullen bepaalde persoonlijke gegevens toegankelijk zijn voor andere gebruikers binnen dezelfde werkruimte, zoals uw naam, e-mailadres, profielinformatie of andere gegevens die u verstrekt.

Houd er bovendien rekening mee dat persoonlijke berichten die worden verzonden of ontvangen via de Remote.Team website en/of persoonlijk content in de werkruimte van uw project, uitsluitend als vertrouwelijk kunnen worden beschouwd in de mate waarin u, afzender/ontvanger en/of andere projectenleden deze vertrouwelijk houden. Als de ontvanger van een van uw persoonlijke berichten of een projectlid dergelijke persoonlijke gegevens openbaar maakt valt buiten onze controle.

6. VEILIGHEID

Uw account is beveiligd met een wachtwoord. We gebruiken toepasselijke maatregelen, waaronder TLS-codering op siteniveau om privé-inhoud, informatie over projectwerkruimte en persoonsinformatie te beschermen die in onze database is opgeslagen of via de Remote.Team site is verzonden. We beperken de toegang tot uw persoonlijke informatie alleen tot die werknemers en aannemers die toegang nodig hebben om hun taken uit te voeren, bijvoorbeeld onze klantenservice. Als u vragen hebt over beveiliging bij Remote.Team, neem dan contact met ons op.  Ondanks dat we alle redelijke maatregelen nemen om ongeoorloofde openbaarmaking van prive gegevens te voorkomen, kunnen we niet garanderen dat uw persoonsgegevens nooit zullen worden bekendgemaakt op een manier die niet in overeenstemming is met dit privacybeleid.

Hierbij erkent u dat Remote.Team niet aansprakelijk kunt stellen voor onderschepte informatie die via het internet is verzonden en, door dit te doen, ons te vrijwaren van claims met betrekking tot het gebruik van onderschepte informatie op een ongeoorloofde manier.

7. DATARETENTIE
HOE LANG GEBRUIKT U MIJN PERSOONSGEGEVENS?

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang het nodig is om de doelen te bereiken waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld, en om te voldoen aan wettelijke vereisten, boekhoudvereisten of rapportagevereisten.

In sommige gevallen kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen (recht om vergeten te worden).

We kunnen uw persoonlijke gegevens anoniem maken (zodat ze niet langer aan u kunnen worden gekoppeld) voor onderzoeks- of statistische doeleinden. In dat geval kunnen we deze informatie onbeperkt gebruiken zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

8. UW WETTELIJKE RECHTEN

In overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens beschikt u over de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, die u in bepaalde omstandigheden kunt gebruiken, namelijk:

а)   Toegang tot uw persoonlijke gegevens aanvragen;

b)   Persoonlijke gegevens wijzigen;

c)   Persoonlijke gegevens verwijderen (vergeetrecht);

d)   De verwerking van uw persoonlijke gegevens weigeren;

e)   De verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken;

f)    Persoonlijke gegevens voor gebruik overdragen;

g)   Toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens intrekken.

Neem contact met ons op als u een van de bovenstaande rechten wilt gebruiken.

HET IS VEILIG

Toegang tot uw persoonlijke gegevens (evenals de uitvoering van elk relevant recht) is gratis.

U kunt een overdracht van uw persoonlijke gegevens naar u of naar een derde partij aanvragen. Wij zullen u of de door u gekozen derde partij voorzien van uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt elektronisch formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie, waarbij u aanvankelijk toestemming hebt gegeven voor het gebruik of waar we informatie hebben gebruikt om een overeenkomst met u te sluiten.

U kunt de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk gewenst moment intrekken in die gevallen waarin de verwerking van uw persoonlijke gegevens uw toestemming vereist. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvond voorafgaand aan de intrekking van de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Als u de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens intrekt, is het mogelijk dat we bepaalde diensten of goederen niet aan u kunnen leveren. In dit geval zullen we u hierover informeren op het moment dat u uw toestemming intrekt.